AKTA MAKANAN HAIWAN 2009 DAN PERATURAN-PERATURAN MAKANAN HAIWAN.

 

Akta Makanan Haiwan 2009

Animal Feed Act (English version)

Lima Peraturan-Peraturan Makanan Haiwan diwartakan pada tahun 2012 dan satu diwartakan pada tahun 2019 / Five Gazetted Regulations of Feed in 2012 and One gazetted in 2019.

1. Lesen Untuk Mengimport Makanan Haiwan Atau Bahan Tambahan Makanan Haiwan
 Feed (License To Import Feed Or Feed Additive) Regulations 2012
 
2. Pelabelan Makanan Haiwan Atau Bahan Tambahan Makanan Haiwan
 Feed (Labeling Feed Or Feed Additive) Regulations 2012
 
3. Antibiotik ,Hormon dan Bahan Kimia Lain Terlarang
Feed (Prohibited Anitibiotics, Hormones and Other Chemicals) Regulations 2012
 
4. Pembuatan Dan Penjualan Makanan Haiwan Atau Bahan Tambahan Makanan Haiwan
Feed (Manufacture And Sale Of Feed And Feed Additive) Regulations 2012
 
5. Kaedah Menganalisis Makanan Haiwan Dan Bentuk Perakuan Analisis
Feed (Methods of Analysis Feed and The Form Certificate of Analysis) Regulations 2012
 
6. Peraturan-peraturan Makanan Haiwan (Kesalahan Boleh Kompaun) 2019  
Feed (Compoundable Offences) Regulations 2019

 

TERKINI : PENYATA DEKLARASI GMOs BAGI JAGUNG, KACANG SOYA, CANOLA DAN ALFALFA.

Syarat tambahan pada penyata deklarasi bagi setiap permohonan Lesen Mengimport bahan makanan seperti jagung, kacang soya, canola dan alfalfa :

  1. pemohon perlu mengemukakan satu penyataan deklarasi daripada pihak pengeluar bahawa item yang diimport samada mengandungi atau tidak GMOs (genetically modified organisms) di dalam bahan makanan tersebut.
  2. mengemukakan 1 kg sampel kepada Jabatan Biokeselamatan, Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) untuk dianalisa.

 

SENARAI SEMAK PENGIMPORT, PEMBUAT DAN PENJUAL

 

 

*Pemohon diminta untuk menghantar dokumen yang LENGKAP dalam bentuk fail kulit keras ke alamat seperti dibawah dan susun dengan kemas. Dokumen permohonan yang tidak lengkap akan DITOLAK.

 

 

TENTATIF MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL MAKANAN HAIWAN BIL. 3/2022

*Mesyuarat JKT MH Bil. 4/2022 dirancang akan diadakan pada 26.7.2022 (Selasa).

*Permohonan dibuat melalui sistem e-AMH dan penyerahan dokumen sokongan hard copy mesti dilakukan SATU BULAN SEBELUM tarikh Mesyuarat.

*Sebarang perubahan pada tarikh/masa Mesyuarat ini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

*Keputusan/Perakuan/Kelulusan ditentukan oleh 14 agensi yang dilantik oleh Lembaga Makanan Haiwan.

*Untuk makluman, Mesy JKT MH diadakan setiap 2 bulan.

 

URUSETIA LEMBAGA MAKANAN HAIWAN

Jika mempunyai sebarang pertanyaan berhubung Akta Makanan Haiwan, sila hubungi :

  1. Dr. Azlan bin Enjah (Ketua SKMH) : 03-8870 2361 (azlan@dvs.gov.my)
  2. Dr. Nornatasha binti Mohd Sofian: 03-8870 2375 (natasha@dvs.gov.my)
  3. Dr. Muhamad Lukman bin Abdul Ghani : 03-8870 2357 (lukman@dvs.gov.my)
  4. Pn. Mastura binti Majid: 03-8870 2363 (mastura@dvs.gov.my)
  5. Pn. Nor Izza Shuhada binti Shabudin: 03-8870 2363 (izzashabudin@gmail.com)
  6. Pn. Siti Fatin binti Saharudin : 03-88702375 (sitifatin@dvs.gov.my)
  7. Pn. Hezliyana binti Husin : 03-8870 2377 (hezliyana@dvs.gov.my)

 

ALAMAT PEJABAT

URUSETIA LEMBAGA MAKANAN HAIWAN,

SEKSYEN KAWALSELIA MAKANAN HAIWAN,

BAHAGIAN REGULATORI VETERINAR, 

JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR,

ARAS 1, LOT 4G1 BLOK PODIUM 1B, WISMA TANI,

NO.28 PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62624 PUTRAJAYA.

 

© 2022 oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar. Semua hakcipta terpelihara.
Sistem ini berfungsi dengan terbaik menggunakan pelayar Firefox dan Chrome versi terkini serta Internet Explorer versi 10 dan ke atas dengan resolusi 1024 x 768.