AKTA MAKANAN HAIWAN 2009 DAN PERATURAN-PERATURAN MAKANAN HAIWAN.

 

Akta Makanan Haiwan 2009

Animal Feed Act (English version)

Lima Peraturan-Peraturan Makanan Haiwan diwartakan pada tahun 2012 dan satu diwartakan pada tahun 2019 / Five Gazetted Regulations of Feed in 2012 and One gazetted in 2019.

1. Lesen Untuk Mengimport Makanan Haiwan Atau Bahan Tambahan Makanan Haiwan
 Feed (License To Import Feed Or Feed Additive) Regulations 2012
 
2. Pelabelan Makanan Haiwan Atau Bahan Tambahan Makanan Haiwan
 Feed (Labeling Feed Or Feed Additive) Regulations 2012
 
3. Antibiotik ,Hormon dan Bahan Kimia Lain Terlarang
Feed (Prohibited Anitibiotics, Hormones and Other Chemicals) Regulations 2012
 
4. Pembuatan Dan Penjualan Makanan Haiwan Atau Bahan Tambahan Makanan Haiwan
Feed (Manufacture And Sale Of Feed And Feed Additive) Regulations 2012
 
5. Kaedah Menganalisis Makanan Haiwan Dan Bentuk Perakuan Analisis
Feed (Methods of Analysis Feed and The Form Certificate of Analysis) Regulations 2012
 
6. Peraturan-peraturan Makanan Haiwan (Kesalahan Boleh Kompaun) 2019  
Feed (Compoundable Offences) Regulations 2019

 

Terkini : Tatacara Urusan Bayaran Lesen Akta Makanan Haiwan (9 Nov 2021)

Sila rujuk kaunter Seksyen Kewangan & Akaun DVS. Pastikan invois dicetak dan dibawa bersama semasa membuat pembayaran.

 

 

PEMBAHARUAN LESEN/SIJIL

Untuk pembaharuan Lesen/Sijil Makanan Haiwan atau Bahan Tambahan Makanan Haiwan, pemohon perlu menghantar rekod secara suku tahun (quarterly). Pihak Urusetia akan memproses permohonan setelah menerima  penghantaran rekod dan juga salinan k1 Form (email atau hardcopy) sehingga suku tahun ketiga iaitu sehingga akhir September 2021. Sekiranya pemohon tiada aktiviti pengimportan bagi tempoh tersebut, rekod perlu disi dengan kuantiti 0 kg beserta surat yang mengesahkan tiada aktiviti pengimportan kepada Urusetia.

KENYATAAN MAKLUMAN

SENARAI SEMAK PENGIMPORT, PEMBUAT DAN PENJUAL

 

 

*Pemohon diminta untuk menghantar dokumen yang LENGKAP ke alamat seperti dibawah. Dokumen permohonan yang tidak lengkap akan DITOLAK.

 

 

TENTATIF MESYUARAT JKT 2021

*Penyerahan dokumen hard copy dan melalui sistem eAMH mesti dilakukan SATU BULAN SEBELUM tarikh Mesyuarat. Permohonan yang tidak lengkap akan terus DITOLAK.

* Mesyuarat akan diadakan setiap 2 bulan.

1.Mesyuarat JKT Bil.6/2021 dicadangkan akan diadakan pada 26.11.2021. Tarikh tutup permohonan pada atau sebelum 26.10.2021.

*Sebarang perubahan pada tarikh / masa Mesyuarat ini akan diberitahu dari semasa ke semasa

*Sebarang keputusan mesyuarat akan ditentukan oleh 14 agensi yang dilantik oleh Lembaga Makanan Haiwan.

 

URUSETIA LEMBAGA MAKANAN HAIWAN

Jika mempunyai sebarang masalah berhubung Akta Makanan Haiwan, sila hubungi :

  1. Dr. Azlan bin Enjah (Ketua SKMH) : 03-8870 2361 (azlan@dvs.gov.my)
  2. Dr. Nornatasha binti Mohd Sofian: 03-8870 2375 (natasha@dvs.gov.my)
  3. Dr. Muhamad Lukman bin Abdul Ghani : 03-8870 2357 (lukman@dvs.gov.my)
  4. Pn. Mastura binti Majid: 03-8870 2363 (mastura@dvs.gov.my)
  5. Pn. Nor Izza Shuhada binti Shabudin: 03-8870 2363 (izzashabudin@gmail.com)
  6. Pn. Siti Fatin binti Saharudin : 03-88702375 (sitifatin@dvs.gov.my)
  7. Pn. Hezliyana binti Husin : 03-8870 2377 (hezliyana@dvs.gov.my)

 

PENGUMUMAN PERTUKARAN ALAMAT PEJABAT (TARIKH: 09 OGOS 2021)

URUSETIA LEMBAGA MAKANAN HAIWAN,

SEKSYEN KAWALSELIA MAKANAN HAIWAN,

BAHAGIAN REGULATORI VETERINAR, 

JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR,

ARAS 1, LOT 4G1 BLOK PODIUM 1B, WISMA TANI,

NO.28 PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62624 PUTRAJAYA.

 

© 2022 oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar. Semua hakcipta terpelihara.
Sistem ini berfungsi dengan terbaik menggunakan pelayar Firefox dan Chrome versi terkini serta Internet Explorer versi 10 dan ke atas dengan resolusi 1024 x 768.