AKTA MAKANAN HAIWAN 2009 DAN PERATURAN-PERATURAN MAKANAN HAIWAN.

 

Akta Makanan Haiwan 2009

Animal Feed Act (English version)

Lima Peraturan - peraturan diwartakan (tahun 2012) / Five gazette regulation of Feed Act

1. Lesen Untuk Mengimport Makanan Haiwan Atau Bahan Tambahan Makanan Haiwan
   (License To Import Feed Or Feed Addictive 2012)
 
2. Pelabelan Makanan Haiwan Atau Bahan Tambahan Makanan Haiwan
   (Labeling Feed Or Feed Addictive)
 
3. Antibiotik ,Hormon dan Bahan Kimia Lain Terlarang
   (Prohibited Anitibiotics,Hormones, and Other Chemical)
 
4. Pembuatan Dan Penjualan Makanan Haiwan Atau Bahan Tambahan Makanan Haiwan
  (Manufacture And Sale Of Feed And Feed Addictive)
 
5. Kaedah Menganalisis Makanan Haiwan Dan Bentuk Perakuan Analisis
   (Methods of Analysis Feedand The Form Certificate of Analysis)
 
6. Peraturan-peraturan Makanan Haiwan (Kesalahan Boleh Kompaun) 2019  
Feed (Compoundable Offences) Regulations 2019

 

PERHATIAN

Mohon kerjasama setiap pengimport, pembuat dan penjual untuk mengemaskini Rekod Pengimportan, Pembuatan dan Penjualan setiap kali operasi dilakukan. Semakan berkala akan dilakukan. Ketidakakuran membolehkan Kompaun dikenakan kerana tidak mematuhi Peraturan 11 dan Peraturan 13 di bawah AMH2009.

Kerjasama semua dalam perkara ini amat diharapkan. Kegagalan anda membuat permohonan dan mengemaskini rekod pada masa yang ditetapkan akan mengganggu proses kelulusan dan pengeluaran lesen/sijil bagi tahun akan datang.

 

Harap maklum

Kemaskini pada: 17 Jan 2020

 

Senarai Semak Pengimport, Pembuat dan Penjual

 

*Pemohon adalah diminta untuk menghantar dokumen yang LENGKAP ke alamat seperti dibawah.

 

TENTATIF MESYUARAT KELULUSAN 2020

*Penyerahan dokumen mesti dilakukan sekurang-kurangnya SATU BULAN SEBELUM tarikh mesyuarat. Penyerahan selepas tarikh ini akan dibentangkan pada mesyuarat seterusnya.

* Mesyuarat akan diadakan setiap 2 bulan.

*Sebarang perubahan pada tarikh / masa Mesyuarat ini akan diberitahu dari semasa ke   semasa

*Sebarang keputusan mesyuarat akan ditentukan oleh 14 agensi yang dilantik oleh Lembaga Makanan Haiwan.

 

URUSETIA LEMBAGA MAKANAN HAIWAN

Jika mempunyai sebarang masalah berhubung Akta Makanan Haiwan, sila hubungi :

  1. Dr. Azlan : ext 2210 (azlan@dvs.gov.my)
  2. Dr. Lukman : ext 2161 (lukman@dvs.gov.my)
  3. Pn. Mastura : ext 2156 (mastura@dvs.gov.my)
  4. Pn. Izza : ext 2169 (izzashabudin@gmail.com)
  5. Pn. Hezliyana : (hezliyana@dvs.gov.my / hezliyana167@gmail.com)

 

ALAMAT:

URUSETIA AKTA MAKANAN HAIWAN 2009,
SEKSYEN KAWALSELIA MAKANAN HAIWAN,
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR,
ARAS 2, LOT 4G1, BLOK PODIUM, WISMA TANI, NO.28 PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62624 PUTRAJAYA.

© 2020 oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar. Semua hakcipta terpelihara.
Sistem ini berfungsi dengan terbaik menggunakan pelayar Firefox dan Chrome versi terkini serta Internet Explorer versi 10 dan ke atas dengan resolusi 1024 x 768.